A WAY OF LIFE
Welkom op de site van RRC4x4 (BINNENKORT EEN NIEUWE WEBSITE)
WETGEVING
Wetgeving PDF Afdrukken E-mailadres

Korte uitleg over de 1/3 en 2/3 wet:

Het RDW schrijft onder de rubriek "RESTAURATIE van HISTORISCHE VOERTUIGEN" er het volgende over. Bij de restauratie van historische voertuigen staat de originaliteit van het gerestaureerde voertuig voorop. In de praktijk worden daarom vaak hoofdonderdelen gebruikt die van soortgelijke voertuigen afkomstig zijn. In de meeste gevallen behoudt het voertuig zijn oorspronkelijke identiteit (en kenteken). Hieraan zijn echter wel voorwaarden verbonden. Zie de website van het RDW onder particulieren > Auto > Aanpassen of restaureren > Restauratie van historische voertuigen!

Sinds 1999 mag je een oldtimer niet meer onbeperkt aanpassen (vernieuwen). Je mag nog maar eenderde van de auto vernieuwen (wijzigen). We onderscheiden:

  1. Het chassis
  2. De koets (body)
  3. De aandrijflijn (Motor + transmissie)

Je mag nog maar één van de drie bovenstaande kenmerken van een RRC aanpassen (vernieuwen). Zodra je twee zaken aanpast (vernieuwd) voldoet de auto niet meer aan de wet (1/3 - 2/3 regeling). Dit is dan overigens geen zaak van het RDW maar van de douane (zo informeert de RDW mij telefonisch). Begrijp mij niet verkeerd. Het chasis of de koets mag wel gerepareerd zijn/worden en de originele motor mag gereviseerd worden maar 2 van de drie kenmerken van de auto mag niet in zijn geheel vernieuwd zijn.

Koop dus niet zo maar een auto van voor 1979 met 4 deuren en een 3.9 EFI motor inclusief ABS, enzovoort. Laat je eerst goed door de bevoegde instanties (RDW en/of DOUANE) informeren.

Er zijn overigens wel uitzonderingen! Als de auto bijvoorbeeld in een EU lidstaat is voorzien van een vier deurs koets op bijvoorbeeld een 1973 onderstel dan krijg je gewoon een belastingvrij kenteken. Let er wel goed op dat op het buitenlandse kenteken de juiste gegevens staan vermeld. Bij mijn rubriek projecten zie je een 1973 RRC met vier deuren. Dit is ook vastgesteld door het RDW en dit staat dus in het kentekenregister geregistreerd. Op het V-5 document (Engels kenteken) stond vermeld dat het om een vier deurs RRC ging. Bij deze auto heb ik dus nog ruimte om binnen de eenderde/tweederde wetgeving de aandrijflijn (motor en transmissie) aan te passen. Loop je tegen zo'n auto aan laat je dan goed informeren (het RDW informeert je telefonisch bijvoorbeeld over het aantal deuren dat in het kentekenregister staat vermeld). Om helemaal zeker te zijn van de auto vraag ik persoonlijk altijd het originele certificaat van overeenstemming op bij de importeur. Daarop staat precies vermeld hoe de auto (inclusief identiteitnummers, transmissie, motorcode, kleur, aantal deuren, etcetera) de fabriek heeft verlaten. Over deze informatie beschikken de bevoegde instanties uiteraard ook. Landrover registreerd niet altijd alles. Daarom is helaas niet altijd alles bekend.........

 

Kleurwijziging: Hierover schrijft het RDW dat als je een verandering aan je voertuig aanbrengt, moet de RDW in de meeste gevallen je kentekenbewijs aanpassen. Het wijzigen van de kleur op je kentenbewijs is in de meeste gevallen gratis.

IN HET KENTEKENREGISTER EN OP HET KENTEKENBEWIJS DEEL 1A MOET DE JUISTE MOTORINHOUD VERMELD WORDEN! Op 29 april 2009 is in de staatcourant nummer 81 (voor de liefbhebber, die kan dit dan terugvinden) gepubliceerd dat de wegenverkeerswet 1994 is aangepast. (Ook terug te vinden op de site van het RDW). In het kort komt het er op neer dat per 1 mei 2009 de nieuwe regeling voertuigen van kracht is. Concreet betekent dit dat je in de meeste gevallen de aanpassingen aan je voertuig op het kenteken moet laten registreren. Dit betekent dat, ook al voldoet je RRC aan de eenderde/tweederde wetgeving, je auto alsnog ter keuring aan het RDW moet worden aangeboden om bijvoorbeeld de juiste motorinhoud en transmissie op kenteken te laten vermelden. Ik twijfel er aan of je hier ooit last mee krijgt als je het niet doet maar mijn advies is om het allemaal netjes te doen en een afspraak te maken met het RDW. Dit voorkomt teleurstellingen achteraf. Een APK keurmeester kan immers het kentekenregister van het RDW inkijken.

Zie RDW: http://www.rdw.nl/nl/particulier/auto/aanpassenofrestaureren/Pages/RDW-keuringnamonterenanderemotorofwijzigingvandemotor.aspx

Voor vragen, mail gerust!


 
Artikelen bekeken hits : 294902